Tax-on-web

Mijn aangifte is niet beschikbaar

 • Indien er staat "Voorstel tot vereenvoudigde aangifte" dient u te wachten op de ontvangst van uw brief die verzonden wordt tussen 29 april en eind mei 2016. Enkele dagen na ontvangst per post van deze brief, heeft u ook online toegang via tax-on-web (het volstaat op op de knop "raadplegen" te klikken)

Berekenen van de belastingen

 • Gebruik de applicatie Tax-Calc : Naar de toepassing
 • U kan onmiddellijk de bereking uitvoeren in uw Tax-on-Web:
  • Klik op "Berekenen van de belastingen"


Indien u reeds uw aangifte verstuurd heeft

 • Meld u aan bij Tax-on-Web
 • Op de eerste pagina "TaxBox" gaat u naar beneden tot bij "Documenten verzonden naar FOD Financiën"
 • Klik op de blauwe rekenmachine naast uw aangifte

Nadat ik op berekenen klik, komt er geen venster met een resultaat

U dient de popup blocker van Chrome uit te schakelen nadat u op de knop 'Berekenen' hebt gelikt

 • Klik rechts boven in de adresbalk op het icoon 'Popup geblokkeerd'
 • Vink 'pop-ups van ... altijd toestaan' aan
 • Klik op 'Gereed'

Hoe een vereenvoudigde aangifte wijzigen

 • De verbeteringen dienen via Tax-on-web te gebeuren of door uw belastingkantoor. of via het antwoordformulier dat zich bij uw briefwisseling bevindt.
 • Indien u akkoord gaat met wat u gekregen heeft, dient u niets te doen of terug te zenden (noch wijzigen, noch valideren, noch verzenden).
 • Indien u een wijziging wil aanbrengen, dient deze te gebeuren via tax-on-web, 5 dagen nadat u het document van vereenvoudigde aangifte ontvangen heeft.

Een aangifte aanpassen die reeds verstuurd is

 • Verbind u met Tax-on-web
 • Klik op "Klik hier om uw aangifte te wijzigen"
  • Opgepast! Het is niet meer mogelijk om de aangifte te wijzigen na de tweede onderschrijving
  • Het is niet meer mogelijk om een aangifte te wijzigen na de uiterste datum van neerlegging van de elektronische aangiften.
 • Een mandataris kan een aangifte niet wijzigen. Deze dient contact op te nemen met het bevoegde kantoor.

Hoe deel 2 toevoegen nadat de aangifte reeds ingediend is?

 • Open uw aangifte in wijzigen 
 • Klik vervolgens op "Bewaren" in de aangifte
 • Klik op "Terug naar TaxBox"
 • Klik op de link " Deel 2 van de aangifte toevoegen"

Nationaal Nummer niet gekend in tax-on-web

 • Klik op de link en vervolledig het formulier

Er staat gescheiden daar waar er getrouwd moet staan

Opgelet: gelieve uw aangifte niet te wijzigen en op te slaan alvorens uw dossier te corrigeren.

U kan uw aangifte niet ingeven via Tax-on-web

Nagaan of de aangifte wel degelijk verzonden is

 • Ga naar Tax-on-Web
 • In  "On line aangifte" staat er "Uw aangifte is verzonden naar FOD FInanciën"

Hoe pas ik mijn aangifte aan of bevestig ik het voorstel?


 • Ga bij het overzicht van uw aangifte naar de onderkant van de pagina
 • Klik onderaan 'Naar mijn volledige aangifte' indien u deze wil aan passen, of op 'bevestigen voor verzending' indien u akkoord bent.