www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge


Ga naar uw Taxbox  

  • Klik op "raadplegen" om toegang te krijgen tot uw gegevens:


Controleer de gegevens in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte

Opgelet, u kan niets wijzigen in dit scherm.


Uw gegevens zijn juist?

  • U dient niets te doen


Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig?

Verzend uw gewijzigde aangifte