www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge


Ga naar uw Taxbox  

  • Klik op "raadplegen" om toegang te krijgen tot uw gegevens:


Controleer de gegevens in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte

Opgelet, u kan niets wijzigen in dit scherm.


Uw gegevens zijn juist?

  • U dient niets te doen


Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig?

  • U komt op het scherm met de vooraf ingevulde gegevens in uw aangifte. U kunt de wijzigingen doen.

Als uw vooraf ingevulde gegevens onjuist zijn:

Wijzig ze via dit scherm en klik op ‘Bevestiging voor verzending’.

Als er gegevens ontbreken:

Vul ze in uw aangifte in door onderaan het scherm te klikken op ‘Naar mijn volledige aangifte’.

  • Vul uw ontbrekende gegevens in de betreffende vakken in en klik vervolgens op ‘Bevestigen voor verzending’.

Verzend uw gewijzigde aangifte