www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Het attest van de schuldentoestand dient u te genereren via

  • Log in op MyMinFin Als een onderneming
  • Open 'Mijn betalingen'
  • Open de rubriek 'Attest Schuldentoestand' om uw attest te genereren.

OF

  • Over de rol 'FOD Fin Mandaatuitvoerder' beschikken in het eGov Rollenbeheer
    • Roleigenschap Mandaat Uitvoerder BTW
  • Beschikken over een actief mandaat BTW van de betrokken onderneming