Rollen administratie

Enkel een (hoofd)toegangsbeheerder kan rollen toekennen aan zichzelf en andere personen.

Natuurlijke personen die gekend zijn in de KBO als wettelijk vertegenwoordiger, hebben automatisch de rol 'Hoofdtoegangsbeheerder'
Indien iemand anders aangesteld moet worden als hoofdtoegangsbeheerder, dient hiervoor contact opgenomen te worden met de sociale zekerheid.
Als er reeds een hoofdtoegangsbeheerder is aangesteld, maar u weet niet wie deze is, dient u hiervoor eveneens contact op te nemen  met de sociale zekerheid.

Een roltoekenning geven via een rijksregisternummer