www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Indien u in de KBO gekend bent als wettelijk vertegenwoordiger hebt u geen rollen nodig, behalve voor de toepassing notariële formaliteiten

Rollen :


MyMinfin

Belcotax-on-web

Biztax

e604

e-DEPO

Finprof

Geregistreerd kassasysteem

Intervat

Mandaten (Self-Service Mandatensysteem)

Pandregister

UBO-Register

URBAIN


  Aangifte spaarrichtlijn Jmonnet

  Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:  Attest schuldentoestand

  Om een attest schuldentoestand te genereren dient u aan te melden in naam van de onderneming dient u te beschikken over de rol:

  Als mandataris :

  U moet beschikken over een actief mandaat BTW en de rol:

  • ‘FODFin Mandaatuitvoerder‘
   • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder BTW‘  Berichten van de onderneming

  Als u geen wettelijk vertegenwoordiger bent van de onderneming, hebt u een rol nodig om toegang te krijgen tot de berichten van de onderneming:

  Opgelet, deze rol geeft enkel toegang tot de berichten en niet tot de documenten waarvan in de berichten sprake zijn  Belcotax-on-web (vanaf inkomsten 2020)

  Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:  BEPS 13

  Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

  • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
   • Eigenschap ‘Indiener BEPS13 bestand‘

  Als mandataris :

  U moet beschikken over een actief mandaat BEPS13 en de rol:

  • ‘SPF Fin Mandaat Uitvoerder‘
   • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder BEPS13‘  Biztax

  Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

  Als mandataris:

  U moet beschikken over een actief mandaat Biztax en de rol:

  • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
   • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder Biztax‘  Cliquet

  Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

  • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
   • Eigenschap ‘Douaneformaliteiten‘ en/of
   • Eigenschap ‘Accijnzenformaliteiten‘

  Als mandataris:

  U moet beschikken over een actief mandaat  ACCIJNZEN PRO of DOUANE PRO en de rol:

  • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder Douane en Accijnzen‘
   • Eigenschap ‘Douaneformaliteiten‘ en/of
   • Eigenschap ‘Accijnzenformaliteiten‘  CRS

  Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

  • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
  • Eigenschap ‘Indiener CRS bestand‘  Documenten met betrekking tot erfloze nalatenschappen

  Om de documenten met betrekking tot erfloze nalatenschappen te raadplegen in naam van de onderneming, dient u te beschikken over de rol:   E705

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

   • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
    • Eigenschap ‘E705‘

   Als mandataris :

   U moet beschikken over een actief mandaat E705 en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder Douane en Accijnzen‘
    • Eigenschap ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder E705‘   e604

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

   Als mandataris:

   U moet beschikken over een actief mandaat BTW en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
    • Eigenschap: ‘Mandaat Uitvoerder BTW‘   e-DEPO

   Om u aan te melden als professional of als particulier

   • U moet geen extra stappen ondernemen, u hebt in alle gevallen toegang tot uw dossiers

   Om aan te melden als onderneming of openbare instantie (voor meer info, zie de documentatie)

   • Beschikken over de rol ‘FOD FIN e-DEPO Administrateur‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer‘ : de administrator heeft dezelfde rechten als de wettelijke vertegenwoordiger. Hij mag alle beschikbare acties ondernemen in naam van de organisatie waarvoor hij de bewuste rol vervult, dit met uitzondering van dossiers van het type "Depositorekening" vermits hij niet over deze rechten beschikt.
   • Beschikken over de rol  ‘FOD FIN e-DEPO Dossierbeheerder‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer‘ : de dossierbeheerder kan eveneens acties ondernemen in naam van de organisatie, maar hij mag geen actie ondernemen die aanleiding geeft tot een financiële beweging4 of zich inlaten met dossiers van het type ‘Depositorekening‘
   • Beschikken over de rol ‘FOD FIN eDEPO AdminDepositAccount‘  in ‘Mijn eGov Rollenbeheer‘ : de beheerder van de depositorekening kan alle dossiers beheren die onder categorie ‘Depositorekening‘
   • Beschikken over de rol ‘FOD FIN e-DEPO Curator‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer‘

   Als mandataris :

   U moet beschikken over een actief mandaat eDepo en de rol:

   •  FOD Fin Mandaatuitvoerder Thesaurie
    • Eigenschap: Mandaat Uitvoerder eDepo   FATCA

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:   Finprof

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:  :

   • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
    • Eigenschap ‘Aanstelling Finprof‘

   Als mandataris:

   U moet beschikken over een actief mandaat Finprof en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
    • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder Finprof‘   Fiscaal woonplaatsattest in België (276conv) 

   Om een fiscaal woonplaatsattest aan te vragen in naam van de onderneming, moet u beschikken over de rol:

        OF

   • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming’ in ‘Mijn eGov-rollenbeheer
    • Eigenschap ‘Aanstelling Biztax’

   Als mandataris:  

   Heeft uw aanvraag betrekking op een particulier?

   • U moet beschikken over: een actief mandaat Fiscale woonplaats en de rol:
    • ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder’
     • Eigenschap “Mandaatuitvoerder Fiscale Woonplaats”

        OF

   • U moet beschikken over: een actief mandaat Tax-on-web en de rol:
    • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder’ 
     • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder Tax-on-web (Taxworkbox)’ 

        OF

   • U moet beschikken over: een actief mandaat MyMinfin en de rol
    • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder’ 
     • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder MyMinfin’ 

   Heeft uw aanvraag betrekking op een onderneming?

   • U moet beschikken over: een actief mandaat Fiscale woonplaats en de rol:
    • ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder’
     • Eigenschap ‘Mandaatuitvoerder Fiscale Woonplaats’

        OF

   • U moet beschikken over een actief mandaat Biztax en de rol
    • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder’ 
     • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder Biztax’    Geschillen/Bezwaren/MyFinaliti

   Als mandataris :

   U moet beschikken over een actief mandaat Geschillen en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
    • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder MyMinfinLitigations‘
    • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder MyMinfinLitigationsLawyers‘   Geregistreerd kassasysteem

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:   Intervat

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

   Als mandataris:

   U moet beschikken over een actief mandaat BTW en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
    • Eigenschap: ‘Mandaat Uitvoerder BTW‘   Mandaten (self-service mandatensysteem)

   Om gebruik te maken van het self-service mandatensysteem in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

   • ‘FODFin Mandaat Gever‘: indien u de klant bent

        OF

   • ‘FODFin Mandaat Nemer‘: indien u de boekhouder bent   MDR (Melding grensoverschrijdende constructies)

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol:

   • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
    • Eigenschap ‘MDR melding grensoverschr. Constructies‘   MyMinfin

   Als mandataris :

   Om toegang te krijgen tot de documenten en diensten gelinkt aan het persoonlijk fiscaal dossier van de belqstingplichtige, moet u beschikken over een actief mandaat MyMinFin en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
    • Eigenschap: ‘Mandaat Uitvoerder MyMinfin‘   MyRent

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol: :   Notariële formaliteiten (alleen beschikbaar met de Nacebel code notaris)

   Om de aan de notaris geadresseerde documenten te raadplegen dient u zich aan te melden in naam van de onderneming dient u te beschikken over de rol:   Online kadastrale uittreksels

   Om een uittreksel aan te vragen in naam van de onderneming, dient u te beschikken over de rol:

   • ‘FOD Fin Aanstelling eigen onderneming‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
    • Eigenschap ‘Patrimonium Informatie‘   Rekening courant BTW

   Om de toestand van de rekening courant te consulteren en u aan te melden in naam van de onderneming dient u te beschikken over de rol:

   Als madataris:

   U dient te beschikken over een actief mandaat BTW en de rol:

   • ‘FODFin Mandaatuitvoerder‘
    • Eigenschap ‘Mandaatuitvoerder BTW‘   Roerende voorheffing

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol: :

   • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming‘ in ‘Mijn eGov Rollenbeheer
    • Eigenschap ‘Aangifte roerende voorheffing‘

   Als mandataris:

   U moet beschikken over een actief mandaat Biztax of Finprof en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
    • Eigenschap ‘Mandaat Uitvoerder Biztax of Finprof‘   Tax-on-web

   Als mandataris :

   U moet beschikken over een actief mandaat Tax-On-Web PB of BNI en de rol:

   • ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder‘
    • Eigenschap: ‘Mandaat Uitvoerder Tax-on-web (Taxworkbox)‘   Pandregister

   Klik hier voor meer informatie   UBO register

   Om een aangifte in te dienen in naam van een onderneming, dient u te beschikken over de rol: :

   • ‘FOD Fin UBO Informatieplichtige‘
   • ‘FOD FIN UBO Onderworpen entiteit‘

   Als mandataris :

   U moet beschikken over een actief mandaat UBO en de rol:

   •  ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder Thesaurie‘
    • Eigenschap: ‘Mandaat Uitvoerder UBO‘   URBAIN

   Als geregistreerde (hoofd)toegangsbeheerder kent u aan de gemeentemedewerkers een rol voor de toepassing URBAIN toe via de toepassing ‘Mijn eGov Rollenbeheer

   Welke rollen kan u toekennen?

   • FODFIN Urbain - Verantwoordelijke URBAIN: Geeft toegang tot de 3 onderstaande rollen, maar niet tot URBAIN.
   • FODFIN Urbain - Gebruiker RW (lezen en schrijven): De gebruiker kan het raadplegen en aanpassen.
   • FODFIN Urbain - Gebruiker RO (lezen ): De gebruiker kan alleen raadplegen.
   • Aanwijzend schatter (RW): De gebruiker kan raadplegen en aanpassen (voorlopig heeft dit profiel dezelfde rechten als de FODFIN Urban - RW gebruiker (lezen en schrijven). Maar in de toekomst kunnen de rechten worden uitgebreid op basis van andere functionaliteiten in de toepassing).