www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Een mandaat uitvoeren in MinFin

Rol mandataris

Om toegang te krijgen tot de documenten en diensten gelinkt aan het persoonlijk fiscaal dossier van de belqstingplichtige, dient u te beschikken over de rollen:
  • "FODFin Mandaten gebruiker"
    • Bezitter van: "Mandaat Uitvoerder MyMinfin"

Indien dit niet het geval is dient u zich deze toe te kennen via rollenadministratie

Mandaat MyMinfin

Om toegang te krijgen tot het fiscaal dossier van een belastingplichtige, dient u een MyMinfin mandaat aan te maken dat getekend wordt door beide partijen via Self Service Mandaten