www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Een mandaat uitvoeren in MinFin

Rol mandataris

Om toegang te hebben tot de aangifte van een onderneming mandaatgever in MyMinfin, dient u te beschikken over volgende rollen:

  • "FODFin Mandaten gebruiker"
    • Bezitter van: "Mandaat Uitvoerder MyMinfin"

Indien dit niet het geval is dient u zich deze toe te kennen via rollenadministratie

Mandaat MyMinfin

Vooraleer een aanvraag voor een mandaat in te dienen, dient u een MyMinfin mandaat aan te maken dat getekend wordt door beide partijen via Self Service Mandaten