Een mandaat uitvoeren in Intervat

Rol Mandataris

Om toegang te hebben tot een aangifte van een onderneming van een mandaatgever in Intervat dient u te beschikken over volgende rolle:

  • "FPSFin Mandaatuitvoerder"
    •  Mandate Type: "Mandate User VAT"

Indien dit niet het geval is, dient u zich deze toe te kennen via toekenning in rollenadministratie

BTW Mandaat

Vooraleer een aangifte voor een mandaat in te vullen dient u eerst een BTW-mandaat aan te maken dat door beide partijen ondertekend wordt via Self Service Mandat


Meld u aan als mandataris

  • Klik op "In naam van een onderneming"
  • Klik op "Verdergaan"
  • Klik op "Indienen voor een andere onderneming (voor wie u volmacht heeft)"
  • Selecteer in het uitrolmenu het gewenste bedrijf waarmee u wil werken