Tax-on-web Mandataris

Rol mandaatnemer

Om toegang te krijgen of een aangifte in uw TaxWorkBox te visualiseren, dient u over volgende rollen te beschikken:

 • "FODFin Mandaatnemer"
 • "FODFin Mandaatgebruiker"
  • Eingenaar: "Mandaat Uitvoerder Tax-on-web (Taxworkbox)"

Indien dit niet het geval is, dient u zich deze toe te kennen in de rollenadministratie

Ik vind de aangifte van mijn klant niet in de lijst

 • Vul het national nummer in van uw klant
 • Klik op het icoon rechts om de aangifte te openen

Mandaat NP of BNI/PP

Alvorens een aangifte voor een mandaat in te dienen, dient u via de toepassing self service mandaten een mandaat aan te maken dat ondertekend is door beide partijen. 

Het is slechts uitzonderlijk mogelijk een papieren mandaat aan te maken.

Opgepast: U dient te beschikken over een NP of een BNI/NP mandaat; indien u de 2 mandaten heeft zal de aangifte niet zichtbaar zijn in uw TaxWorkBox

Fout: u dient te beschikken over een NP mandaat

 • Ga in de toepassing de Self Service Mandaten na of u wel degelijk een actief mandaat "Tax-on-web NP" heeft
 • Ga na of u een  actief "Tax-on-web BNI/NP" mandaat heeft en en u dit niet combineert met een actief "Tax on web INR / PP" -mandaat
  • Indien dit het geval is dient u één van de twee mandaten (NP of BNI/NP) te schrappen.

Fout: De burger met overeenstemmend rijksregisternummer mag zijn aangifte niet indienen via Tax-on-Web

 • De aangever mag geen gebruik maken van Tax-on-Web; u dient een papieren aangifte in te dienen.
  • Voor meer informatie, neem contact op met het bevoegde belastingkantoor