www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Tax-on-web Mandataris

Rol mandaatnemer

Om toegang te krijgen of een aangifte in uw TaxWorkBox te visualiseren, dient u over volgende rollen te beschikken:

  • "FODFin Mandaatnemer"
  • "FODFin Mandaatgebruiker"
    • Eingenaar: "Mandaat Uitvoerder Tax-on-web (Taxworkbox)"

Indien dit niet het geval is, dient u zich deze toe te kennen in de rollenadministratie

Ik vind de aangifte van mijn klant niet in de lijst

  • Vul het national nummer in van uw klant
  • Klik op het icoon rechts om de aangifte te openen

Fout: De burger met overeenstemmend rijksregisternummer mag zijn aangifte niet indienen via Tax-on-web

  • De aangever mag geen gebruik maken van Tax-on-web; u dient een papieren aangifte in te dienen.
    • Voor meer informatie, neem contact op met het bevoegde belastingkantoor