www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Rollen administratie

Enkel een (hoofd)toegangsbeheerder kan rollen toekennen aan zichzelf en andere personen.

Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen : Raadpleeg de FOD Economie


Natuurlijke personen die gekend zijn in de KBO als wettelijk vertegenwoordiger, hebben automatisch de rol 'Hoofdtoegangsbeheerder'
Indien iemand anders aangesteld moet worden als hoofdtoegangsbeheerder, kan dit via de site van de sociale zekerheid: https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html.
Als er reeds een hoofdtoegangsbeheerder is aangesteld maar u weet niet wie deze is, of u heeft problemen met bovenstaande toepassing, dient u hiervoor contact op te nemen  met de sociale zekerheid.