www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Deze toepassing is alleen beschikbaar voor gebruikers die inloggen 'in naam van een onderneming'

Voorraadaangifte in het kader van een wijziging van de bijzondere accijnzen op brandstof

Waar bevindt het probleem zich :

Aangifte

Om toegang te hebben tot de aangifte van een onderneming Cliquet in MyMinfin, door in te loggen "namens een onderneming" of als gevolmachtigde :


Vul het voorraadaangifteformulier in Cliquet in

Procedure

 • Klik op de onthaalpagina van MyMinfin op het tabblad ‘Mijn interacties’.
 • Vouw vervolgens de rubriek ‘Een formulier invullen’ uit. Vul in het veld ‘Identificatienummer’ ‘CLIQUET’ of ‘CENTR_CLIQ’ (indien vergunning centraal beheer) in en klik op ‘Zoeken’.
 • U hebt dan toegang tot het in te vullen formulier.


U ondervindt moeilijkheden bij het invullen of valideren van het formulier

     U hebt geen toegang tot de toepassing Cliquet

 • Oorzaak: u beschikt niet over de juiste rol/het juiste mandaat om toegang te krijgen tot de toepassing
 • Oplossing: de nodige rol/het nodige mandaat verkrijgen (zie link hierboven)


     U kunt het formulier niet valideren (de validatieknop blijft grijs)

 • Oorzaak: één of meer verplichte velden (aangeduid met *) zijn niet ingevuld.
  In geval van vergunning centraal beheer is het vereiste .csv-bestand niet bijgevoegd. In geval van tariefverlaging is de vereiste volmacht niet bijgevoegd.
 • Oplossing: vul de verplichte velden in en/of voeg de vereiste bijlage(n) bij.


     Bij het valideren van het formulier verschijnt een foutmelding


Als u het antwoord op uw vraag niet vindt in de handleidingen:

 • Neem contact op met het bevoegde hulpkantoor voor de opslagplaats: AnnuComp  (Professioneel > Betaling, Afbetalingsplan, Terugbetaling > Betaling inzake douane en accijnzen > vul de postcode van de opslagplaats in).
 • U stelt uw vraag idealiter via e-mail, met als onderwerp ‘Cliquet + datum van de tariefwijziging + btw-nummer’. Voeg alle informatie bij die nodig is om het probleem te identificeren, meer bepaald screenshots van de volledige aangifte en, eventueel (centraal beheer), het bijgevoegde .csv-bestand.


FAQ :

Op onderstaande pagina vindt u meer informatie over deze toepassing: