www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge


Gekende problemen voor Intervat


Een lege klantenlijst invullen

 • Ga naar "Dashbord" en selecteer vervolgens "Klantenlijst".
 • Vink het vakje "Ik wil een Nihil aangifte indienen" aan
 • Vermeld uw BTW-nummer en het jaartal
 • Klik dan op de knop "Doorgaan".

Een aangifte verbeteren

Om een verbeterde aangifte te verzenden:

 • Maak een aangifte aan via "Dashboard", vul uw  BTW-nummer in vermeld het soort aangifte

Voor een Periodieke Aangifte volg deze methode voor alle andere soorten aangifte zie hieronder).

 • Klik op "Algemene inlichtingen" van de aangifte
 • Kies "Verbetering van een voorafgaand document"
 • In het vak "Ref van het verbeterde document" dient u het referentienummer in te vullen dat u vindt op  het PDF ontvangstbewijs van het originele document.
 • Vul het document in op de gewone wijze en verstuur het.

Op deze wijze wordt het originele document automatisch geannuleerd en vervangen door het opnieuw verstuurde document.

Om alle andere aangiften te wijzigen, voert u in dit tabblad de referentie van de globale aanvraag in:

Voor het versturen van een verbetering via XML bestand, dient u volgende lijn toe te voegen (hieronder in het geval van een klantenlisting):

De menu aan de linkerzijde is niet zichtbaar

 • Klik op het 2'de icoontje bovenaaan rechts op uw scherm

Fout: E_TRIPLE_DECLA_FOUND

 • De aangifte is 3 maal ingediend op dezelfde dag: u dient 24u te wachten alvorens opnieuw in te dienen

Fatal errror: U bevindt zich in inhoud "Mandataris", de gegevens betreffende de mandataris dienen ingevuld te worden.


 • De zone die dient vervolledigd te worden door de mandataris bevindt zich onderaan het eerste scherm nadat u het BTW nummer heeft ingevuld op het dashboard en geklikt heeft op "start het ingeven via schermen":

Fout: technical code_99 REF:5c38ecbf-90cd-3b7....

Er is een probleem met uw XML bestand.

Indien u de fout niet begrijpt, stuur dan een schermafdruk en het XML bestand dat u wenst te versturen

naar

De aangifte staat op 'Te Tekenen' of 'Gevalideerd'

Meldt aan op Intervat, en op het Dashboard vindt u uw verzonden aangiftes terug.

Indien er staat 'Succes' is uw aangifte correct verzonden en kan u de ontvangsbevestiging downloaden via het icoon 'PDF'

Indien er staat 'Te Tekenen' of 'Gevalideerd' moet u de aangifte nog ondertekenen en verzenden. U kan dit door door op het 3e icoontje te klikken (oranje tekstballon met grijze pijl)