Toegang tot GKS

Link

Gelieve onderstaande link te gebruiken om u aan te melden bij het GKS

here

Voor Ondernemers :

Voor Producenten en Verdelers

Toegang geweigerd

  • Controleer in de KBO  of u wel degelijk geregistreerd staat als  gerant of administrator
    • Indien dit niet het geval is en het over een vergissing gaat, contacteer dan de helpdesk economie op het nummer  0800 120 33 of  met een kopie van de verschijning in het Belgisch staatsblad
    • Zoniet dient u te beschikken over de rol "FODFin Restauranthouders (GKS)"