Een mandaat uitvoeren in Biztax

Rol Mandataris

Om toegang te hebben tot een aangifte van een onderneming van een mandaatgever in Biztax dient u te beschikken over volgende rollen:

  • "FODFin Mandaat-Nemer"
  • "FODFin Mandaatuitvoerder"
    •  Mandaat Type: "Mandaat Uitvoerder Biztax"

Indien dit niet het geval is, dient u zich deze toe te kennen via toekenning in rollenadministratie


Biztax Mandaat

Vooraleer een aangifte voor een mandaat in te vullen dient u eerst een Biztax mandaat aan te maken dat door beide partijen ondertekend wordt via Self Service Mandat


Meld u aan als mandataris

  • Klik op "In naam van een onderneming"
  • Klik op "Verdergaan"
  • Klik op "Indienen voor een andere onderneming (voor wie u volmacht heeft)"