Papieren mandaat

Bron: TOW Mandataris en TOW Burger

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het geven of het stopzetten van een volmacht via het papieren formulier.


Die uitzonderingsgevallen zijn:

  • uw klant beschikt niet over een eID, E-kaart of F-kaart
  • het betreft een volmacht van een beschermd persoon die door een voorlopig bewindvoerder of voogd wordt vertegenwoordigd

Creatie van een papieren mandaat

U kunt het formulier voor een ’papieren’ volmacht PB of BNI/NP downloaden. Klik hier (English version) voor een PB-volmacht. Klik hier (English version) voor een BNI/NP-volmacht.

Een papieren mandaat annuleren

De volmacht kan éénzijdig worden beëindigd op papier (zie hogervermelde uitzonderingsgevallen). Klik hier (English version) om een PB-formulier of Klik hier (English version) om een BNI/NP-formulier voor de stopzetting van een volmacht te downloaden.

Een papieren aangifte verzenden naar de regionale directie

U vindt een lijst met de adressen van de gewestelijke directies hier (English version).
De volmacht is pas beëindigd na verwerking door de FOD Financiën.