Rollenadministratie

Een uitnodiging versturen

 • Klik op "Nieuwe uitnodiging maken"
 • Kies uw ondernemingen
 • Klik op "Volgende stap"

Kies de rol naargelang uw behoefte:

 • Om rechten te geven om aangiften in te dienen via Intervat, Biztax en FinProf:
  • Kies  "FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming"


 • Om rechten te geven om een mandaat aan te maken in de applicatie self service mandaten:
  • Kies "FODFin Mandaatgever"


 • Om toegang te geven tot de applicatie geregistreerd Kassasysteem:
  • Kies  "FODFin Restaurantuitbaters/Producent/Verdelers (GKS)


 • Om rechten te geven tot het uitvoeren van mandaten voor een mandaatnemer
  • Kies "FODFin Mandaatnemer"
  • Kies "FODFin Mandaatuitvoerder"


 • Om rechten te geven tot het invoeren van de FATCA aangifte:
  • Kies "FATCA"


 • Om rechten te geven tot het invoeren van de aangifte Jmonnet in MyMinfin
  • Kies "FODFin Aangifte Spaarrichtlijn (Jmonnet)"


 • Om rechten te geven voor het aanvragen van kadastrale uittreksels
  • Kies "FOD FIN Kadastrale Uittreksels"


 • Om rechten te geven tot "MyRent"
  • Kies "Gebruiker MyRent"


 • Om rechten te geven tot "UBO
  • Kies "FOD Fin UBO Informatieplichtige" 
  • Kies "FOD FIN UBO Onderworpen entiteit" 


 • Klik op "Volgende stap"
 • Zet enkel een einddatum indien dit nodig is
 • Klik op "Volgende stap"

Enkel voor de rol "FODFin Mandaatuitvoerder"

 • Duid aan of de persoon een mandaat dat als "gevoelig mandaat" omschreven staat, mag beheren in Self Service Mandaten
 • Kies een mandaat uit de lijst van uit te voeren Mandaat type.
 • Klik op "Volgende stap"
 • Vul uw naam, voornaam en mailadres in of dat van de persoon aan wie u deze rollen wilt toekennen.
 • Klik op "Toevoegen"
 • Klik op "Volgende stap"
 • U kan een boodschap toevoegen die zal mee verzonden worden via uitnodigingsmail naar de ontvangers van de uitnodiging.
 • Klik op "Volgende stap"
 • Ga onderaan de pagina
 • Klik op  "Uitnodiging aanmaken"
 • De uitnodiging is verzonden
 • U kan zonodig de link kopiëren en doorsturen naar andere personen