www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Digitale sleutel(s) met beveiligingscode en gebruikersnaam + wachtwoord

FAQ Fiscale mandaten

 1. Welke types fiscale mandaten bestaan er?
 2. Wanneer heb ik een (fiscaal) mandaat nodig?
 3. Wanneer heb ik geen mandaat nodig?
 4. Wat is een uniek mandaat?
 5. Wat is een gevoelig mandaat?
 6. Wie kan een mandaat geven of aannemen?
 7. Wat verstaat men onder "wettelijk vertegenwoordiger" van een onderneming?
 8. Ik wil een mandaat tekenen voor mijn onderneming maar zie het mandaat niet dat mijn boekhouder gecreëerd heeft? Hoe komt dat?
 9. Ik wil een aangifte TOW indienen voor mijn klant maar zie het dossier van deze klant niet in mijn Taxworkbox. Ik heb nochtans een actief mandaat. Hoe komt dat?
 10. Hoe kan ik een mandaat aanmaken voor een feitelijke vereniging (VVZRL vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) of voor een btw-eenheid?
 11. Hoe kan ik een mandaat aanmaken voor een onderneming met een buitenlandse zaakvoerder?
 12. Kan ik een mandaat aanmaken voor een buitenlandse onderneming?
 13. Kan ik een mandaat aanmaken voor een onderneming/persoon zonder geldig (vestigings) adres?
 14. De mandaatgever beschikt over een geldig buitenlands adres.Waarom krijg ik, als mandaatnemer, bij het aanmaken van het mandaat een foutmelding bij het invullen van die adresgegevens?
 15. Mijn (boekhoud)kantoor krijgt een nieuwe zaakvoerder. Wat moet er gebeuren met de mandaten ?
 16. Mijn (boekhoud)kantoor fusioneert met een andere zaak. Wat moet er gebeuren met de mandaten ?
 17. Waar komt het emailadres vandaan dat ik zie staan in het veld "mijn emailadres" als ik een nieuw mandaat annmaak?
 18. Wat is het verschil tussen aanmelden in eigen naam en aanmelden in naam van een onderneming?
 19. Wanneer heb ik een rol nodig ?
 20. Ik wil mij aanmelden in naam van een onderneming maar krijg geen toegang tot de e-service of ik kom op een lege pagina terecht. Hoe komt dat?
 21. Welke rol heb ik nodig in Mijn eGOV Rollenbeheer om een mandaat aan te maken of te aanvaarden in naam van de onderneming waarvoor ik werk?
 22. Welke rol heb ik nodig om te handelen in naam van de onderneming waarvoor ik werk, als ik niet de wettelijk vertegenwoordiger ben?
 23. Welke rol heb ik nodig om als wettelijk vertegenwoordiger te handelen in naam van mijn eigen onderneming?