www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Toevoegen van een uitzondering in Java

 • Open het Startmenu van Windows
 • Ga naar de map 'Java' in de lijst van uw programma's
 • Klik om 'Configure Java'
 • Klik op het tabblad "Security"
 • Klik op "Edit Site List..."
 • Klik op "Add"
 • Voeg de site https://ccff02.minfin.fgov.be toe in 'Location' 
 • Klik op "Add"
 • Voeg daarna http://ccff02.minfin.fgov.be toe in 'Location'
 • Als u een Security Warning krijgt, klik op 'Continue'
 • Klik op "OK"

Opgelet: Tijdens het uitvoeren (Run) van een site uit de uitzonderingen, krijgt u een Security Warning, het volstaat om hier op "Allow" te klikken om verder te gaan.