Voorstel van vereenvoudigde aangifte Tax-on-Web (papieren VERSIE)

Ga naar uw Taxbox via www.myminfin.be

  • Door te klikken op "Voorstel tot vereenvoudigde aangifte" kan men het PDF document dat per mail verstuurd is, visualiseren.
  • Indien u akkoord gaat met deze aangifte dient u niets te doen. U dient dit document niet terug te zenden noch te valideren via tax-on-web, deze zal automatisch gevalideerd worden.
  • Indien u niet akkoord gaat, klik dan op "klik hier om voorstel te wijzigen"
  • De voorstel van vereenvoudigde aangifte kan 5 dagen na verzending van het papieren doucument gewijzigd worden.


  • Indien u niet akkoord gaat, klik dan op 'klik hier om het voorstel te wijzigen" (blauwe link)
  • Het voorstel van vereenvoudigde aangifte kan 5 dagen na verzending van het papieren doucument gewijzigd worden.
  • Kies om te visualiseren of om direct toegang te krijgen tot de aangifte
  • Klik op "Verdergaan"

                                                      *********************************************************

  • Indien u geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wenst voor de volgende jaren, vink dan volgend vakje aan "Ik wens geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte meer te ontvangen voor het aanslagjaar 20XX".