www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Deze toepassing is alleen beschikbaar voor gebruikers die inloggen 'in naam van een onderneming'

MANDATORY DISCLOSURE RULES (MDR-DAC 6)

Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 (DAC 6) omgezet in Belgisch recht bij wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) - Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies


Alle informatie via deze link :


Wanneer u een aangifte indient "in naam van een onderneming" dient u :

Of