www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Volg deze stappen om een document elektronisch te ondertekenen met Acrobat Reader DC:


  • Open het document dat u wenst te ondertekenen.
  • Klik  op "gereedschappen".
  • Klik op "Certificaten".
  • Klik bovenaan in het document op "Digitaal ondertekenen".
  • Selecteer in het document een zone waar de handtekening zal komen.
  • Selecteer een Signature certificaat.
  • Het programma vraagt nu om het document op te slaan.
  • Daarna wordt u gevraagd om uw pincode in te geven.
  • Geef uw pincode in en klik op "OK".

Het document is nu ondertekend.

Opgelet! Om een elektronische handtekening te zetten met behulp van Acrobat Reader DC, hebt u een beveiligingsmodule nodig. Standaard gebruikt Acrobat Reader DC de eID minidriver als beveiligingsmodule, maar u kan als alternatief ook de "PKCS#11" module gebruiken.

Hebt u alle stappen gevolgd maar kan u uw document niet ondertekenen? Dan kan u hier lezen hoe u dit kan oplossen.