www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

U wilt een schuld betalen via MYMINFIN ?

U handelt als volgt :


Als burger :

Verbind u "in eigen naam".


Voor uw onderneming :

Verbind u "in naam van een onderneming"

U dient dan :

  • Of de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van uw onderneming;
  • Of te beschikken over de rol van FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming + Aanstelling Biztax voor uw onderneming;
  • Of te beschikken over de rol van FOD FIN Financieel verantwoordelijke voor uw onderneming.


Voor uw klant :

Verbind u "in naam van een onderneming"

Als uw klant een particulier is, moet u ofwel:

  • de wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming zijn en het MYMINFIN-mandaat met uw klant ondertekend hebben;
  • beschikken over de rol van FODFin Mandaatuitvoerder + Mandaat Uitvoerder MyMinfin en het MYMINFIN-mandaat ondertekend hebben met uw klant;
  • beschikken over de rol van FODFin Mandaatuitvoerder + Tax-on-web Mandaatuitvoerder (Taxworkbox) en het MYMINFIN-mandaat ondertekend hebben met uw klant.

Als uw klant een onderneming is:

  • de wettelijke vertegenwoordiger van uw bedrijf zijn en het BIZTAX-mandaat met uw klant ondertekend hebben;
  • beschikken over de rol van FODFin Mandaatuitvoerder + BizTax Mandaatuitvoerder voor uw onderneming en het BIZTAX-mandaat ondertekend hebben met uw klant.


Procedure om een rol te verkrijgen

Procedure om een mandaat aan te maken