Een betaling uitvoeren voor een « onderneming » ?

Beschikbaar vanaf Augustus 2020


Hieronder de rollen die toegang hebben tot een betaling in naam van een onderneming :

Bij de onderneming

  • Wettelijke vertegenwoordiger
  • FOD FIN   Financieel verantwoordelijke
  • FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming + Aanstelling Biztax

Indien het een mandataris betreft

  • Wettelijke vertegenwoordiger
  • FODFin Mandaatuitvoerder + Mandaat Uitvoerder BizTax
  • FODFin Mandaatuitvoerder + Mandaat Uitvoerder MyMinfinProcedure om een rol te verkrijgen

Procedure om een mandaat aan te maken