Aangiften indienen voor een onderneming

Om in te loggen op het register UBO "in naam van een onderneming" dient u :

Voor uw eigen onderneming:

  • Te beschikken over een rol in het eGov rollenbeheer:
    • "FOD Fin UBO Onderworpen entiteit"  voor de raadpleging
    • "FOD Fin UBO Informatieplichtige" voor de verklaring van de begunstigden

OF


Voor een onderneming waarvoor u een mandaat heeft:

  • Over een actief mandaat "UBO" te beschikken
  • Als mandaatnemer te beschikken over de rol "FOD Fin Mandaatuitvoerder Thesaurie" met als roleigenschap Mandaat Uitvoerder UBO in het eGov rollenbeheer.