Attest Schuldentoestand uitvoeren in MinFin

Om een attest Telemarc aan te vragen in MyMinfin, zo u geen wettelijke vertegenwoordiger bent, dient u te beschikken over de rol:

  • "FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming"
    • Bezitter van: "Aanstelling BTW"

Indien dit niet het geval is, dient u zich deze toe te kennen via rollenadministratie