Voorstel van vereenvoudigde aangifte Tax-on-Web (ELEKTRONISCHE VersiE)

Ga naar uw Taxbox .   

  • Klik op "raadplegen" om toegang te krijgen tot uw gegevens:

Opgelet, u kan niets wijzigen in dit scherm.

Onderaan vindt u een groen knop met "Gelieve uw gegevens aan te passen"

U komt dan in het overzichtsscherm van Tax-on-web terecht waar je wel wijzigingen in kunt aanbrengen of naar de vakken kunt gaan.


                                                       ******************************************************* 


Indien u geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wenst voor de volgende jaren, vink dan volgend vakje aan "Ik wens geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte meer te ontvangen voor het aanslagjaar 20XX".