Oplossing met eID

Een algemene oplossing met de elektronische identiteitskaart kan het gebruik van Mozilla Firefox zijn.

>Naar het stappenplan

FisconetPlus

Gids van de website

Om een antwoord te geven op de verschillende vragen die u ons stelt, ontwikkelden wij deze gebruikershandleiding (PDF, 2.75 MB).

Daarnaast vindt u er ook een aantal handige tips en tricks om nog vlotter  met Fisconetplus te kunnen werken.

Het document wordt niet geopend in Internet Explorer

Gelieve ActiveX Filtering uit te schakelen

Waarom dient een Microsoft Account aangemaakt te worden?

Gezien we aan elke gebruiker gepersonaliseerde diensten willen aanbieden, wenst de FOD een identificatie te hebben van iedere gebruiker. Vanaf heden kan iedere gebruiker zijn persoonlijke bibliotheek samenstellen en documenten volgen waardoor het mogelijk is om automatisch geïnformeerd te worden, per mail, van de wijzigingen die deze inhoud heeft ondergaan. Bijkomende ontwikkeling zal het mogelijk maken om notities bij bepaalde documenten op te slaan of deze zelfs te delen via de sociale media.


Teneinde dit systeem niet te verbinden aan een zware identificatieprocedure, zoals deze gebruikt voor MyMinFin, werd er beslist om gebruik te maken van een externe en eenvoudige identificatie: een identificatie gebaseerd op een mailadres.


Indien de gebruiker niet over een mailadres beschikt of dit niet wenst te gebruiken staat het hem vrij om een account, Microsoft of andere, aan te maken welke hem in staat zal stellen om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van Fisconetplus.


Technisch gezien zal, indien het mailadres niet van Microsoft is, er toch een Microsoft account aangemaakt worden met het oog op deze identificatie. Tijdens de aanmaak hiervan zullen slechts een minimaal aantal gegevens gevraagd worden (naam en voornaam, geboortedatum en woonplaats). Deze gegevens mogen echter zowel echt als verzonnen zijn: er zal nooit enig controle gedaan worden van deze elementen.