BEPS13 uitvoeren in MinFin

Rol BEPS13

Om toegang te hebben tot de aangifte van een onderneming BEPS13 in MyMinfin, dient u te beschikken over volgende rollen:

  • "FOD Fin Aanstelling eigen onderneming"
    • Bezitter van: "Indiener BEPS13 bestand"

Indien dit niet het geval is dient u zich deze toe te kennen via rollenadministratie