INDIENEN EN RAADPLEGEN VAN EEN bezwaarschrift

Om als mandataris een bezwaarschrift in te  dienen en te raadplegen in MyMinfin dient u:

  • te beschikken over de rol " FODFin Mandaatuitvoerder " in "Mijn rollenbeheer eGov"
    • Eigenaar : "Mandaat Uitvoerder MyMinfinLitigations"
  • Beschikken over een  mandaat "Geschillen"