www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

FATCA uitvoeren in MinFin

Rol FATCA

Om toegang te hebben tot de aangifte van een onderneming FATCA in MyMinfin, dient u te beschikken over volgende rollen:

  • "FODFin Mandaatnemer" of "FODFin Aanstelling Eigen Onderneming"
  • "FATCA"

Indien dit niet het geval is dient u zich deze toe te kennen via rollenadministratie