www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Deze toepassing is alleen beschikbaar voor gebruikers die inloggen 'in naam van een onderneming'

FATCA uitvoeren in MinFin

Rol FATCA

Om toegang te hebben tot de aangifte van een onderneming FATCA in MyMinfin, dient u te beschikken over volgende rollen:

  • "FODFin Mandaatnemer" of "FODFin Aanstelling Eigen Onderneming"
  • "FATCA"

Indien dit niet het geval is dient u zich deze toe te kennen via rollenadministratie