www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Biztax - een nieuwe aangifte aanmaken

 • Vul het fiscaal jaar in
 • Duid het type aangifte aan RPB (vzw), VenB of BNI/ven
 • U dient geen enkel veld ander veld in te vullen !
 • Klik op "Aangiften zoeken"
 • Klik op  "Andere aangifte aanmaken"
 • Vul uw ondernemingsnummer in
 • Vul de begindata en einddata van de belastbare perioden in
 • Voor de vzw's is de aan te geven periode steeds van  01/01 tot 31/12
 • Vul het type van aangifte in
 • Klik op  "Aanmaken"
 • U komt nu in uw aangifte terecht
 • U kan nu de informatiefiche wijzigen (enkel indien nodig)
 • U kan uw aangiftegegevens invullen door te klikken op 276.5.A (Voor de IPM)
 • Op bijlagen toe te voegen, klik op "276.5.B"
 • Nadat u uw aangifte ingevuld heeft, klik op "FoutenLijst"
 • Klik op "Foutencontrole starten"
  • Deze stap moet telkens herhaald worden na elke wijziging in de aangifte
 • Klik op  "Verzenden"