www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Mijn mandaten FAQ

Ik wil een mandaat tekenen voor mijn onderneming maar zie het mandaat niet dat mijn boekhouder gecreëerd heeft

 • U dient zich in de rol van "In naam van een onderneming" aan te melden in het "Mijn mandaten", zelfs indien u in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon bent.
 • Indien u niet de functie van wettelijk vertegenwoordiger hebt bij de KBO, dient u de rol  "FODFin Mandaat gever" te hebben in de rollenadministratie en kies de specifieke rol via deze lijst

U kan geen mandaat creëren waaarvoor u noch mandaatgever noch mandaatnemer bent

Ik wil mijn mandaten overdragen naar een andere onderneming

 • Klik op "Gegroepeerde acties"
 • Klik op "Overdragen"
 • Kies het type mandaat
  • Het is niet mogelijk om tegelijkertijd mandaten van ondernemingen en natuurlijke personen over te dragen
 • Klik op "Opzoeken"
 • Klik  in het kader "Mandaatnemer" op "Opzoeken"
 • Zoek de onderneming
 • Klik op "Bevestigen"


Fout: De gekozen mandaten zijn niet onderling combineerbaar.

 • U kan niet tegelijkertijd een madaat voor natuurlijke personen (Taxonweb, Myminfin) en een mandaat voor ondernemingen (TVA, Biztax) kiezen

Fout: Er heeft zich een technische fout voorgedaan, gelieve later opnieuw te proberen

 • De toepassing is te lang blijven openstaan zonder actie, sluit uw browser en herbegin.