www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

URBAIN

Hoe rollen toekennen?

Als geregistreerde (hoofd)toegangsbeheerder kent u aan de gemeentemedewerkers een rol voor de
toepassing URBAIN toe via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.

Welke rollen kunt u toekennen?

 • Gebruiker URBAIN RW: lezen en schrijven. De gebruiker kan consulteren en aanpassen.
 • Gebruiker URBAIN RO: lezen. De gebruiker kan alleen consulteren.
 • Aanwijzend schatter RW: lezen en schrijven. De gebruiker kan consulteren en aanpassen
  (momenteel zijn aan dat profiel dezelfde rechten toegekend als aan de gebruiker URBAIN RW, maar in de toekomst kunnen de rechten eventueel uitgebreid worden in functie van
  andere functionaliteiten in de toepassing).

Wat zijn de voordelen van het nieuwe systeem?

 • U kunt volledig autonoom rollen toekennen aan (nieuwe) medewerkers zonder tussenkomst
  van de helpdesk externe gebruikers.
 • U kunt snel en efficiënt rollen wijzigen of verwijderen en behoudt daarover een goed
  overzicht.
 • De handelingen van de medewerkers kunnen in het systeem gelogd worden, wat
  tegemoetkomt aan de Privacywetgeving.

Hebt u nog vragen?

 • Bij technische problemen met de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’ kunt u contact
  opnemen met het contactcenter van de FOD Financiën.
 • Bij problemen met de toepassing URBAIN kunt u mailen naar of telefonisch contact opnemen via het nummer 0257 737 40.